Het niet te onderschatten belang van goede bewegwijzering

Wanneer u van plan bent om bewegwijzering te laten maken spreekt het voor zich dat er met behoorlijk wat verschillende zaken rekening zal moeten worden gehouden. Bewegwijzering moet in eerste instantie uiteraard goed opvallen, maar daarnaast moet ze ook professioneel zijn. Bovendien is het voor bewegwijzering die buiten wordt geplaatst van belang dat ze is opgewassen tegen de vaak gure weersomstandigheden in Nederland. In ieder geval mag het duidelijk zijn, gaat u ook bepaalde bewegwijzering laten maken? Dan is het steeds van belang om rekening te houden met de verschillende tips die staan aangegeven op deze pagina!

1.) Kies voor opvallende bewegwijzering

Het spreekt voor zich dat bewegwijzering in de praktijk altijd moet opvallen. Op het ogenblik dat de bewegwijzering niet in het oog springt van de bezoekers schiet ze haar doel volledig voorbij. Het is op verschillende manieren mogelijk om gebruik te maken van opvallende bewegwijzering. Zo kunt u ervoor kiezen om opvallende kleuren te gebruiken, maar is het ook mogelijk om er bijvoorbeeld verlichting op te plaatsen. In ieder geval mag het duidelijk zijn, de keuze voor opvallende bewegwijzering is er één die altijd zeer belangrijk is.

2.) Hou rekening met een professionele uitstraling

Uw bewegwijzering dient in de praktijk natuurlijk niet alleen op te vallen, daarnaast moet ze ook nog eens over een professionele uitstraling beschikken. Heel wat bedrijven zijn zo bezig met het opvallend maken van hun bewegwijzering dat ze de professionaliteit uit het oog verliezen. Dat is zeker niet gunstig, integendeel. Probeer daarom in de praktijk steeds een bepaald evenwicht te vinden tussen opvallende enerzijds en professionele bewegwijzering anderzijds. Het spreekt voor zich dat u er wel steeds goed aan doet om een herkenbaar element in de bewegwijzering te integreren. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld denken in de richting van het logo van uw onderneming. Alleen op deze manier zullen bezoekers van bijvoorbeeld een industrieterrein meteen de link leggen tussen de geplaatste bewegwijzering en uw onderneming. Ook dit is dus zeker iets om aandachtig voor te zijn.

3.) Vergelijk goed de verschillende materialen

Bewegwijzering kan in de praktijk worden gemaakt uit tal van verschillende materialen. In het bijzonder wanneer u bewegwijzering voor buiten wenst te kopen zult u rekening willen houden met het soort materiaal waar gebruik van wordt gemaakt. Vergelijk de verschillende materialen die er bestaan om op die manier te kunnen bepalen welke u nu met absolute zekerheid de meest optimale duurzaamheid kan garanderen over de lange(re) termijn.

4.) Denk goed na over de locatie van uw bewegwijzering!

U mag nog zo’n opvallende bewegwijzering kopen, als u ze op de verkeerde plaats gaat neerzetten spreekt het voor zich dat ze haar doel nog steeds compleet voorbij kan schieten. Omwille van deze reden is het altijd van belang om grondig na te denken over de beste plaats voor het plaatsen van de bewegwijzering. Let wel op dat u de mensen niet hindert. Is dat wel het geval? Dan kan men de bewegwijzering in kwestie als vervelend gaan bestempelen en ook dat is uiteraard zeker niet de bedoeling, integendeel.

VUSP heeft  zich gespecialiseerd in bewegwijzeringssystemen en staat u graag ter woord voor meer inf