Hoe kunnen bedrijven faalkosten in de bouw verminderen?


Bouwbedrijven zijn berucht om hun hoge faalkosten. Wanneer een huis of kantoorgebouw instort, kan dat miljoenen dollars kosten om op te ruimen en te herstellen. Als het ongeval dodelijk is, kan je zelfs aansprakelijk zijn voor de schade. Maar hoe kunt je dit soort kosten beperken? Lees verder voor een aantal tips die de hoge faalkosten kunnen verminderen.

Waarom de faalkosten zo hoog zijn

De kosten van een mislukking zijn hoog door de verspilling van tijd, geld en middelen. Er zijn kosten verbonden aan het niet halen van deadlines, het oplopen van boetes voor te late voltooiing, het uitvoeren van herbouw en het corrigeren van fouten nadat de bouw is voltooid.

Er zijn ook de kosten in termen van reputatieschade voor jouw bedrijf als je niet op tijd of niet zoals beloofd levert – bijvoorbeeld door vertragingen of gebreken in het eindproduct/dienst die door jouw bedrijf wordt geleverd.

Hoe kunnen we faalkosten verminderen?

We zouden kunnen beginnen met het meest voor de hand liggende antwoord: niet falen! Falen vermijden is een directe manier om de kosten van falen te verhogen. Maar zelfs als je erin slaagt mislukkingen te vermijden, zijn er nog manieren waarop bedrijven de kosten die ermee gepaard gaan, kunnen verminderen.

Eén manier om dit te doen is door het aantal mislukkingen in het algemeen te verminderen. Dat kan door een betere planning, meer communicatie tussen teamleden en management (of tussen teams onderling), of een algemene focus op kwaliteit bij productontwerp, productie en levering.

Een andere manier is het verlagen van de kosten die gepaard gaan met het onderzoeken van mislukkingen nadat ze zich hebben voorgedaan – dit omvat alles van audits en post-mortem analyses tot trainingen voor werknemers over hoe ze potentiële problemen kunnen herkennen voordat het dure fouten worden.

Meer aandacht voor details in de ontwerpfase

Je kunt niet veel doen aan kostenoverschrijdingen als de bouw eenmaal begonnen is. Maar je kunt de kans op deze overschrijdingen verkleinen door meer aandacht te besteden aan de ontwerpfase. In deze fase houdt het ontwerpteam zorgvuldig rekening met alle aspecten van een project van begin tot eind – inclusief budgettering, risico- en tijdbeheer en inkoopstrategieën – om ervoor te zorgen dat elk aspect van een project naadloos op elkaar aansluit.

Veel bedrijven overhaasten deze cruciale stap in het proces omdat ze het niet zien als een directe bijdrage aan hun resultaat (of misschien omdat ze gewoon niet meer geld willen uitgeven). Maar het zou wel eens belangrijker kunnen zijn dan enig ander onderdeel van uw project: jouw ontwerpkeuzes bepalen de verwachtingen over hoeveel tijd en geld elke fase zal kosten – en uiteindelijk hoeveel je bedrijf zal uitgeven aan vertragingen of extra kosten later op de weg.

Maak een plan voordat je met de werkzaamheden begint

Voordat je begint met een bouwproject, zorg ervoor dat je een plan hebt. Begin met het ontwerp. Het is van cruciaal belang om te beginnen met een solide ontwerp voordat je begint met enig ander aspect van het project. Dit komt omdat het ontwerp zal helpen bepalen welke materialen nodig zijn, hoeveel tijd het zal kosten om te voltooien en hoeveel geld het zal kosten om te voltooien.

Maak vervolgens een algemeen plan voor jouw project door al deze informatie te bundelen in één document dat je tijdens de bouw kunt gebruiken als jouw eigen referentie. Op deze manier weet je precies wat er moet worden gedaan voor elke fase van de bouw en wanneer die taken moeten worden voltooid (evenals de bijbehorende kosten). Dit kan ook kostbare vertragingen door wanbeheer of misverstanden in latere fasen van de productie helpen voorkomen – die het gevolg zouden kunnen zijn van het feit dat niet alles van tevoren correct is gedocumenteerd – en uiteindelijk aanzienlijke tijd en geld besparen op de lange termijn!

Voor veel meer informatie bij op afas.nl.