Drie voordelen van entresolvloeren in jouw magazijn


Dit artikel gaat over entresolvloeren. Wat zijn drie voordelen daarvan. Maar eerst, wat zijn dat.

Wat is een entresolvloer

Andere namen voor een entresolvloer, die veel gebruikt worden, zijn in het Nederlands tussen-, insteek en verdiepingsvloer, en het Italiaanse woord mezzanine (mezzano betekent midden). Entresol is Frans. Entre betekent tussen in het Nederlands en sol vloer. Een entresolvloer is een vloer met een eigen onderbouw en daarom los van muren kan staan. Zo’n vloer bedekt normaliter deels de vloer, waarop die wordt gezet. We praten dus niet over een complete etagevloer. Om verwarring te voorkomen, zullen we het woord verdiepingsvloer verder hier niet meer gebruiken. Een tussenvloer heeft zijn eigen voorziening(en) om vanaf de ondervloer erop te komen. Veelal zijn dat trappen. Een tussenvloer kan uiteraard alleen in een ruimte worden geplaatst, als die ruimte voldoende hoog is.

Waarom een entresolvloer in je magazijn

Om in een magazijn een tussenvloer te maken, heeft doorgaans als reden het cre毛ren van meer vloeroppervlakte en daarmee extra opslagruimte. De aanname is dan dat de ruimte hoog genoeg is en dat die hoogte niet voldoende wordt benut. Het kan natuurlijk zijn, dat magazijnstellingen in (een deel van de) ruimte momenteel zo hoog komen, dat er in de hoogte geen ruimte overblijft voor een tussenvloer. Het hangt onder meer van de soorten producten af die worden opgeslagen, of een entresolvloer zin heeft. Als er hardlopende producten op een tussenvloer worden opgeslagen, dan zal er een voorziening moeten komen, om die snel en efficiënt omlaag te krijgen. Soms is de keuze tussen hoge stellingen of een tussenvloer.

Voordelen van een entersolvloer

Zoals de titel van dit artikel al aangeeft, zullen we hier drie voordelen van entresolvloeren geven:

  1. Snelle uitbreiding van de vloeroppervlakte
    Als de situatie zich daarvoor leent, kan je met een entresolvloer snel meer vloeroppervlakte creëren. Zo’n vloer wordt doorgaans uit standaardcomponenten opgebouwd, die als het ware op de plank klaarliggen.
  2. Grote flexibiliteit
    Omdat ze worden opgebouwd uit standaardcomponenten en de vloer op zichzelf staat, is de flexibiliteit groot. Als de behoefte verandert, kan de vloer snel en gemakkelijk worden aangepast, en eventueel verwijderd.
  3. Onafhankelijkheid
    Een ander voordeel van het feit dat een tussenvloer op zichzelf staat, is dat aan de ruimte waar de tussenvloer komt, er geen (grote) veranderingen hoeven te worden aangebracht.