Kuiper en Zonen BV onderhoudt je stoomketel


Hoewel er verschillende soorten stoomketels bestaan, is de basis van de stoomketel in principe bijna identiek. Water wordt verwarmd tot een gasvormige toestand, waardoor druk en stoom worden opgewekt. De stoom wordt dan via die druk door pijpen getransporteerd, die worden gebruikt om radiatoren, turbines, stoomkamers, sterilisatiekamers, kookapparatuur, enz. aan te drijven.

Zodra water in stoom is omgezet, blijven mineralen en andere sedimenten die niet in gasvormige toestand kunnen worden omgezet, achter en zakken naar de bodem van de ketel. Dit proces, bekend als ‘blowdown’ (het spuien van de ketel), wordt dan gebruikt om het sediment te helpen verwijderen. Als dit proces niet zou plaatsvinden, zou de ketel niet goed functioneren.

Oppervlakte blowdown

Oppervlakte blowdown is een methode waarbij kleine hoeveelheden water van binnenuit de ketel worden afgevoerd om zich te ontdoen van bepaalde onzuiverheden. De snelste manier om die onzuiverheden op te vangen en af te voeren is op het punt waar het water in stoom wordt omgezet. Oppervlakte Afvoer wordt vaak naar een zogenaamde flash tank gestuurd. Onthoud dat oververhit water dat een afgekoeld oppervlak raakt, zijn snelheid verdubbelt. Daarom vangt de flash tank deze oppervlakte-uitstroom op. Samen met de flash tank kan er een warmtewisselaar zijn. Stoom kan warmte overbrengen naar de wisselaar en verloren warmte opvangen. Oppervlakte blowdown gebeurt voortdurend, terwijl bodemspui zelden voorkomt.

Bodem blowdown (spui)

Dit is nodig wanneer de onzuiverheden die ontstaan bij de omzetting van water in gasvormige toestand niet kunnen worden opgevangen en verwijderd via oppervlakte blowdown. Deze onoplosbare deeltjes vinden hun weg naar beneden en bezinken op de bodem van de boilertank. Als deze deeltjes niet worden verwijderd, zullen ze zich uiteindelijk vermengen met het water, rondgepompt en opnieuw gecirculeerd worden en terechtkomen op allerlei oppervlakken, waaronder warmtewisselaars.

Waterbehandeling helpt dit probleem te verminderen, maar het is de bedoeling dat deze onzuiverheden zich in de ketel verzamelen op één plek dat zich in het laagste gedeelte van de keteltank bevindt. Door kleppen kan stoomdruk het slib naar buiten dwingen.

Bij een kortere blowdown blijft het waterpeil in de ketel relatief onaangetast, maar meerdere korte blowdowns zijn te verkiezen boven een enkele blowdown van langere duur. De flash tank helpt ook te voorkomen dat de persoon die de blowdown uitvoert zich verbrandt. Dit helpt om het bezinksel van de bodem van de tank te verwijderen.

Inspecteurs moeten kijken of er leidingen op de bodem van de blowdown zijn en waar het water wordt opgevangen, en of er tekenen van corrosie of lekken bij deze kleppen zijn. Er kunnen meer dan één klep in een serie zichtbaar zijn. Dit zorgt voor een goede afdichting, mocht een klep gaan roesten en lekken.