Lekdetectie door middel van een thermografische inspectie

Een thermografische inspectie kan helpen om te achterhalen welke delen in huis goed verwarmd worden en welke delen in het huis niet goed verwarmd worden. Met andere woorden; je kunt aan de hand van een thermografische inspectie vaststellen hoe het staat gesteld met de isolatie in je huis. Isolatie in je huis in van belang omdat je op die manier goed de temperatuur kunt vasthouden en als het koud is een lekker warm huis hebt.

Wanneer er naden of kieren zijn dan verdwijnt de warmte daardoor en is je huis niet goed geïsoleerd. een lekkage in je dak kan er ook toe leiden dat er vocht binnenkomst en warmte verdwijnt. Een lekkage is echter niet altijd even snel op te sporen en vaak is het gissen en loopt een lekkage helemaal door een dak heen en is het lastig vast te stellen hoe groot het lek precies is. Voor een uitleg over een dakinspectie met thermografische inspectie kun je terecht op de website van Dakbedekking Brabant.

Hoe wordt een lek opgespoord bij een thermografische inspectie?

Bij een thermografische inspectie wordt gebruikt gemaakt van een infra rood camera die goed kan vaststellen waar de warmte in huis zit en waar niet. Zo kun je achterhalen of de isolatie goed is of niet. Delen van het huis die rood en geel worden weergegeven op de camera zijn delen die warm zijn en dus goed geïsoleerd zijn. Een lek zal dan niet aanwezig zijn in dit deel van het huis. Delen van het huis die blauw of paars kleuren zijn delen in het huis die niet warm zijn. Hier zit dan mogelijk een lek.

Op deze manier kun je met precisie achterhalen waar een lek is en kun je de lek plaatselijk repareren of laten repareren. Mogelijk is er meer aan de hand dan alleen een kleine lek. Het advies is dan ook om een gespecialiseerde dakdekker te laten kijken naar het lek en middels het rapport wat je ontvangt na de thermografische inspectie passende maatregelen te treffen.

In het rapport wordt namelijk vaak een compleet advies gegeven waarin niet alleen het probleem verholpen kan worden, maar ook eventuele verdere problemen voorkomen kunnen worden. Middels een onderhoud of renovatie is het huis dan beter geïsoleerd en wordt lekkage voorkomen. Laat je informeren over de verschillende mogelijkheden om een dergelijke inspectie te laten verrichten. Op de website http://www.dakbedekking-brabant.nl/ kun je kijken of dakbedekking Brabant wat voor je kan betekenen.

Waarom kiezen voor een lekdetectie met een thermografische inspectie?

Om een lek op te sporen kun je verschillende manieren doorlopen. Met een thermografische inspectie is verreweg het meest effectief. Met de infra rood camera kun je immers direct en visueel vast stellen waar het lek is. Het is daarbij doeltreffend en je kun gericht aan de slag met de reparatie van het lek. Je hoeft dus niet eerst een groot deel van een dak of vloer te verwijderen om het lek vast te stellen. Daarbij geeft een thermografische inspectie een totaalbeeld waardoor je ook de onderliggende oorzaken van de lekkage aanpakt