Wat is Weeelabex precies?

Met ingang van 1 juli 2015 dienen bedrijven er rekening mee te houden dat afgedankte elektrische en elektronische toestellen dienen te worden verwerkt volgens de Weeelabex-normen. Concreet zorgt dit ervoor dat elke recycler welke afgedankte toestellen verwerkt over een Weeelabex certificatie dient te beschikken. Het spreekt voor zich dat deze nieuwe verplichting die in het leven is geroepen niet onaanzienlijke gevolgen met zich mee heeft gebracht voor ondernemers die zich in de recyclingbranche bevinden. Bent u ook zo’n onderneming of wilt u gewoon graag meer te weten komen over de nieuwe Weeelabex wetgeving? Dan bent u daarvoor op deze pagina zeker aan het juiste adres!

Wat is Weeelabex?

In de aanloop naar de lancering van de Weeelabex wetgeving werden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Ondanks deze bijeenkomsten is het zo dat heel wat ondernemers welke deel uitmaken van de recyclingbranche nog steeds niet over een goed beeld beschikken over wat Weeelabex nu precies is. Omwille van deze reden kan verduidelijking op zijn plaats zijn. In de praktijk is het zo dat Weeelabex staat voor ‘Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence’. Er zijn normen in verwerkt die specifiek betrekking hebben tot de inzameling, de opslag, het transport en de verwerking en recycling en het hergebruik van apparaten. De normen van Weeelabex werden in het bijzonder in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat:

 •       Apparaten die zijn afgedankt op een efficiënte, doelmatige manier kunnen worden verwerkt;
 •       De producten uit de recycling over een hoge en steeds betere kwaliteit beschikken;
 •       Er een bescherming plaats kan vinden van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu;
 •       Er geen sprake meer is van grensoverschrijdende transporten van afgedankte toestellen;
 •       ervoor alle deelnemers aan de markt sprake is van een eerlijke concurrentie;

Welke eisen worden er door Weeelabex vooropgesteld?

Om bovenstaande te kunnen realiseren moesten er verschillende eisen worden gelanceerd. Deze eisen zijn op de markt gebracht door middel van Weeelabex. De eisen die samen met Weeelabex zijn gelanceerd zijn behoorlijk uitgebreid. Voor ondernemers die deel uitmaken van de recyclingmarkt is het dan ook belangrijk om rekening te houden met het volgende:

 •       De manier waarop de afhandeling van apparaten plaatsvindt;
 •       De manier waarop de toestellen worden opgeslagen en verwerkt;
 •       De infrastructuur waar het recyclingbedrijf over beschikt;
 •       De administratieve en organisatorische verplichtingen die gelden;
 •   De opleiding en voorlichting welke geldt voor het personeel;

Naast bovenstaande eisen die zijn verbonden aan Weeelabex is het bovendien ook nog belangrijk om rekening te houden met het volgende:

 •       Het toezicht op de registratie, de herkomst en bestemming van de apparaten;
 •       De resultaten die worden behaald uit de recycling;
 •   De methodes waarmee kan worden aangetoond dat bepaalde recyclingresultaten ook echt zijn behaald;

Alle bovenstaande eisen zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat ondernemers uit de recycling even in de haren krabben. Toch heeft de lancering van de Weeelabex er wel voor gezorgd dat de recyclingmarkt in haar totaliteit niet alleen kwalitatiever, maar ook transparanter is geworden. In ieder geval mag het duidelijk zijn, als ondernemer in de recyclingsector is het absoluut van belang om u even te verdiepen in de Weeelabex!