Wat zijn de werkzaamheden van een slotenmaker


In het jaar 1000 voor christus werd er al gebruik gemaakt van sloten. Mensen gebruikte deze om derden de toegang van een bepaalde ruimte en/of bepaalde producten af te nemen. Dit deed en doet men na ruim 3000 jaar nog steeds door middel van sloten.

Slotenmaker of Slotsmid

Vroeger stond een slotenmaker bekend als slotsmid. Vroeger was het dan ook een gewaardeerd beroep. Dit kwam, omdat niet veel mensen sloten konden maken. Voor het maken van sloten moet je namelijk: precies, betrouwbaar en handig zijn. Omdat niet iedereen dit is, was een slotsmid belangrijk. Een slotsmid moest dan ook betrouwbaar zijn, omdat hij als enige de sleutel voor een bepaald slot kon namaken. Hierdoor moest jij als klant vertrouwen hebben in deze slotsmid. Tegenwoordig wordt een slotsmid een sleutelmaker genoemd. Deze heeft nog steeds dezelfde taken als vroeger, maar dat vergeten mensen vaak.

 Werkzaamheden slotenmaker

De werkzaamheden van een slotenmaker zijn niet alleen het maken van reservesleutels. Dit is echter wel wat grotendeels van de mensen denkt. Een slotenmaker doet veel meer dan alleen het maken van sleutels.

Een slotenmaker kan namelijk zonder enige beschadiging een slot open weten te maken. Dit komt voor als iemand zichzelf heeft buitengesloten doordat hij of zij zijn sleutel is kwijtgeraakt, of deze is afgebroken in het slot of dat het slot niet meer functioneert zoals hij zou moeten.

Naast het vervangen van sloten in deuren, ramen, kasten en dergelijke kan een slotenmaker tips geven over de beveiliging van een huis. Grotendeels van de mensen is namelijk up-to-date met de mogelijkheden die een inbreker heeft om een huis binnen te komen. Een slotenmaker is daar echter wel van op de hoogte, dit komt omdat het maken, repareren etc. van sloten zijn vak is. Hij is hier dagelijks mee bezig en is dus één van de eerste die op de hoogte is van nieuwe manieren om sloten te kraken.

Het begrip slotenmaker past wel bij het beroep, maar is niet volledig. Dit zorgt voor miscommunicatie. Een slotenmaker is namelijk tot veel meer in staat, hij kan namelijk naast sloten maken ook volledige alarmsystemen in en huis aanleggen. Ook kan hij mensen voorzien van mogelijke zwakke punten op het gebied van inbraak. En hij kan u ook adviezen geven bij de aankoop van een alarmsysteem. Hij heeft hier natuurlijk het meeste verstand van.

Sloten

Een slot is een mechanisme dat al eeuwen wordt gebruikt om mensen te helpen. Sloten zorgen ervoor dat een ruimte of voorwerp wordt vergrendeld, waardoor alleen de persoon met de sleutel toegang heeft tot een bepaalde ruimte of voorwerp. Daarnaast geeft een slot ook een gevoel van veiligheid net zoals een alarm. Men voelt zich door een slot veiliger, iemand zonder sleutel kan namelijk niet zomaar binnen komen. Maar voornaamste doel van een slot is toch wel het afsluiten van voorwerpen en ruimtes.

Het doel van dit artikel was om men meer te leren over het begrip slotenmaker. Het is namelijk nog steeds een beroep dat veel waarden heeft in deze tijd. Want wie heeft er nou niet een slot? Precies iedereen heeft meerdere sloten, voor zijn fiets, voor zijn huis, voor zijn poort, voor zijn auto, voor zijn scooter etc. Hopelijk heeft dit artikel meer duidelijkheid gebracht met betrekking tot het beroep slotenmaker.